Komunalna djelatnost

Obratite nam se
Cjenikusluga
Opis JM CIjena
Rad rovokopača JCB Sat 250,00
Prijevoz MAN Sat 280,00
Rad komb. stroja TEREX Sat 300,00
Demper Sat 180,00
Rad motornom pilom Sat 90,00
Miješalica za beton Sat 35,00
Usisavač površina Sat 90,00
Rad radnika Sat 80,00
Košenje trave Sat 80,00
Najam stola (2 dana) Kom 20,00
Najam klupe (2 dana) Kom 10,00
×
Kontakt
07:00 - 15:00Ponedjeljak - petak
Ivica Gržanić, direktor +385 (0)99 8451 931
Šetalište Golubinjak 6, Lokve
Lokvarkad.o.o.
Poduzeće za komunalne djelatnosti „Lokvarka“ d.o.o. u vlasništvu općine Lokve osnovano je 22. travnja 2008. godine. Predmet poslovanja poduzeća je održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, iznajmljivanje i pružanje usluga građevinskim strojevima, turističko vođenje posjetitelja u speleološke objekte, ostale komunalne djelatnosti, ugostiteljstvo i turizam

Cjenik komunalnih usluga
Cjenik dimnjacarskih usluga
Pravilnik o postupku javne nabave bagatelne vrijednosti
Plan javne nabave za 2015. godinu
Plan javne nabave za 2016. godinu
Lokvarka d.o.o. 2013. GFI-POD
Lokvarka d.o.o. 2014. GFI-POD
Lokvarka d.o.o. Završni račun 2015. GFI-POD
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Lokvarka d.o.o. Bilanca 2016 GFI-POD
Lokvarka d.o.o. dodatni podatci 2016 GFI-POD
Lokvarka d.o.o. 2016 GFI-POD
Racun dobiti i gubitka 2016 - Bilanca GFI-POD
Pronađitenas
Sjedište komunalnog društva Lokvarka nalazi se na adresi Šetalište Golubinjak 6, Lokve. Komunalno poduzeće zapošljava 6 radnika.
 
SpiljaLokvarka
Spilja
Spilja
ParkSumaGolubinjakl
Golubinjak
Golubinjak
Usluge
Djelatnost
Djelatnost
 
english