Komunalna djelatnost

Obratite nam se
Javnidokumenti
Poduzeće za komunalne djelatnosti „Lokvarka“ d.o.o. u vlasništvu općine Lokve osnovano je 22. travnja 2008. godine. Predmet poslovanja poduzeća je održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, iznajmljivanje i pružanje usluga građevinskim strojevima, turističko vođenje posjetitelja u speleološke objekte, ostale komunalne djelatnosti, ugostiteljstvo i turizam

Opći uvjeti poslovanja - Lokvarka d.o.o.
Cjenik dimnjacarskih usluga
Pravilnik o postupku javne nabave bagatelne vrijednosti
Plan javne nabave za 2015. godinu
Plan javne nabave za 2016. godinu
Lokvarka d.o.o. 2013. GFI-POD
Lokvarka d.o.o. 2014. GFI-POD
Lokvarka d.o.o. Završni račun 2015. GFI-POD
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Lokvarka d.o.o. Bilanca 2016 GFI-POD
Lokvarka d.o.o. dodatni podatci 2016 GFI-POD
Lokvarka d.o.o. 2016 GFI-POD
Racun dobiti i gubitka 2016 - Bilanca GFI-POD
Godišnje izvješće 2017
Godišnje izvješće 2017 - PDF
Dokumenti završnog obračuna 2017
Godišnje izvješće 2018 - PDF
Godišnje izvješće 2018
Plan javne nabave za 2018. godinu
Zapisnik s 1. nadzornog odbora
Zapisnik s 2. nadzornog odbora
Zapisnik s 3. nadzornog odbora
Izmjena-dopuna godišnjeg plana prihoda i rashoda za 2018. godinu
Izmjena-dopuna godišnjeg plana prihoda i rashoda za 2019. godinu
Plan održavanja groblja i ostalih poslova za 2019. godinu
Odluka o imenovanju članova NO
Završni račun 2018. GFI-POD Dodatni podaci
Završni račun 2018. GFI-POD RDG
Završni račun 2018. GFI-POD
Završni račun 2018. GFI-POD Bilanca
Završni račun 2018. GFI-POD Odluka o raspodjeli
Završni račun 2018. GFI-POD Odluka o utvrđivanju
Zapisnik 3. sjednice Nadzornog odbora
Godisnje izvjesce 2019
Javna objava, završni račun, prilozi 2019
Godisnje izvješće 2020
Godisnje izvješće 2020
Godisnje izvješće 2021
Godisnje izvješće 2021
Zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora
BILJESKE UZ FINANCIJSKA IZVJESCA 2021
GFI-POD401_2021_Bilanca
GFI-POD401_2021_RDG
GODIŠNJI PLAN PRIHODA I RASHODA 2021_2022_2023_ (izvršenje_ 2020_2021)
Obrazac DI _ OSNOVNA DREDSTVA _ 31 12 2021
ObrazacPD
Odluka o raspodjeli dobiti _ pokriću gubitka_2021
Odluka o utvrdivanju godisnjih financijskih izvješća čl 428_2021
Z A P I S N I K sa 1_ sjednice NO 28 lipnja 2022
Z A P I S N I K sa 1_ sjednice Skupstine društva_ 28 lipnja 2022
×
Kontakt
07:00 - 15:00Ponedjeljak - petak
Ivica Gržanić, direktor +385 (0)99 8451 931
Šetalište Golubinjak 6, Lokve
Lokvarkad.o.o.
Poduzeće za komunalne djelatnosti „Lokvarka“ d.o.o. u vlasništvu općine Lokve osnovano je 22. travnja 2008. godine. Predmet poslovanja poduzeća je održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, iznajmljivanje i pružanje usluga građevinskim strojevima, turističko vođenje posjetitelja u speleološke objekte, ostale komunalne djelatnosti, ugostiteljstvo i turizam

Dokumenti za pregled i preuzimanje
Pronađitenas
Sjedište komunalnog društva Lokvarka nalazi se na adresi Šetalište Golubinjak 6, Lokve. Komunalno poduzeće zapošljava 6 radnika.
 
SpiljaLokvarka
Spilja
Spilja
ParkSumaGolubinjakl
Golubinjak
Golubinjak
Kamačnik
Kamačnik
Kamačnik
Usluge
Djelatnost
Djelatnost
 
english